Varför en digital verktygslåda för vuxenutbildning?

Vuxna är självstyrda elever. Ett av de mest stärkande sätten på vilka vi kan hjälpa vuxna elever är att lägga inlärningsverktygen i deras händer. Tekniken hjälper oss att göra det.

OM VERKTYGEN

De flesta av dessa verktyg är gratis (eller har en gratis version) och fungerar perfekt på smartphones – så de är särskilt användbara för att engagera elever som kan vara svåra att nå.

Så ge det ett försök… du kommer att dra nytta av:

  • Lära sig intuitiva kraftfulla digitala verktyg för att engagera dina vuxna elever
  • Förstå potentialen hos digitala verktyg för vuxenutbildning
  • Att vara motiverad att införliva några av dessa nya verktyg i din undervisning
  • Öka din egen digitala läskunnighet

Hur väljer du ditt första verktyg?

Som pedagoger själva förstår och inser vi att det inte finns något alternativ som passar alla tillvägagångssätt för undervisning och lärande. Det är därför vi har organiserat våra 20 verktyg i tre nyckelkategorier vilket gör det riktigt enkelt att hitta det bästa verktyget för dig. Är du en vuxenpedagog som vill utveckla dina digitala undervisningsfärdigheter? Du kanske tycker att vår kategorisering av användarvänlighet är särskilt användbar. Kanske är du här för att hitta ett digitalt verktyg för att göra dina lektioner mer visuella och engagerande för dina vuxna elever? Om ja, kan vår ”Lärandestil” – kategorisering vara mer lämplig för  dig. Eller letar du efter ett verktyg för att hjälpa dig med en viss undervisningsaktivitet?  Om ja så är kategorin “Undervisningsaktivitet” för dig.

Så get började med att välja den kategori som passar bäst för dina behov, du kan sedan dyka djupare genom att använda underkategorierna för att hitta det verktyg du letar efter.