Vuxna elever kännetecknas vanligtvis av mognad, självförtroende, autonomi, beslutsfattande och är i allmänhet mer praktiska, målmedvetna, självstyrda, erfarna och mindre mottagliga för förändring. Liksom alla elever kan vuxna gynna vissa inlärningsstilar framför andra. Våra verktygslådor matchar våra verktyg till fyra av de vanligaste inlärningsstilarna.


VISUELLA ELEVER

De föredrar inlärningsmetoder som innehåller enkla, lättprocessade diagram eller det skrivna ordet. PowerPoint-presentationer, bilder och grafik är till stor hjälp för dessa elever.

AUDIO ELEVER

Dessa elever bearbetar det talade ordet bättre än skrivna eller andra format. De tenderar att lära sig bättre när de hör saker. De brukar tycka om föreläsningsformat av lärande, det som involverar multimedia eller diskussioner.

SKRIVANDE ELEVER

De som tendenser till skrivande inlärning finner att de bearbetar och behåller information bättre genom att skriva ner den. De typerna av elever tar vanligtvis många anteckningar. Ibland läser de aldrig anteckningarna igen eftersom processen att skriva dem har varit tillräckligt för att hjälpa till att komma ihåg informationen.

PRAKTISKA ELEVER

Praktiska, taktila eller interaktiva elever måste göra något för att lära sig det. De kommer sannolikt att undvika skriftliga instruktioner och dyka rakt in i ett praktisk försök att lösa det. Utbildningsövningar och rollspel kan vara användbara för att engagera dessa typer av elever. Att ge människor flexibilitet att stå och röra sig i klassrummet hjälper också dem.