DISCOVER har skapat fyra kategorier av undervisningsaktiviteter och har klassificerat våra 20 digitala verktyg i dessa kategorier. Detta ger dig ett snabbt och enkelt sätt att söka efter och hitta det bästa digitala verktyget för den uppgiften du arbetar med nu.


FÖRBEREDELSE

Misslyckas med att förbereda, förbered dig på att misslyckas! Vi vet att förberedelser är en stor del av ditt arbete som vuxenpedagog. Det är därför vi har samlat några av de bästa digitala verktygen för att hjälpa dig när du är förbereder ditt utbildningsinnehåll och inlärningsmaterial. I den här kategorin hittar du några mycket användbara digitala verktyg som kan hjälpa dig att hitta och använda några befintliga lektioner som skapats av andra lärare i Europa och världen.

PRESENTATION

Under de senaste åren har det skett en enorm förskjutning mot e-lärande och digital utbildning. Är du ny inom onlineundervisning? Du har inget att frukta. Du har redan bra pedagogiskt innehåll / kunskap och allt du behöver nu är ett digitalt verktyg som hjälper dig att skapa din första lektion. Välj kategorin Presentation för att hitta rätt verktyg åt dig.

INTERAKTION OCH BEDÖMNING

Forskning säger oss att vuxna elever föredrar interaktion och är aktiva elever snarare än passiva mottagare av information. Erfarenheten säger oss att feedback och bedömning är avgörande för att eleverna ska kunna bedöma sina framsteg och bestämma potentiella områden med självförbättring. Interaktion och bedömning främjar självreflektion, ökar kunskapsminnet och uppmuntrar till konstruktiva diskussioner med instruktörer eller andra online-elever. I den här kategorin visar vi upp några viktiga digitala verktyg som kan få dessa element att fungera smidigt online.

DIGITALT BIBLIOTEK

Ett steg mot onlineutbildning innebär en övergång från din fysiska fillagring till virtuella men virtuella bibliotek är inte bara för lagring. Du kan använda dem på kreativa sätt för att uppmuntra peer-kommunikation och samarbete och problembaserade inlärningsaktiviteter. Läs mer om verktygen i den här kategorin nedan.